قیمت پنل ایمیل مارکتینگ

با سلام

تعرفه پنل ایمیل مارکتینگ

 

 

 

65000 تومان
بسته یک میلیون تایی ارزان
مدت زمان استفاده: یک سال
خرید
50000 تومان
بسته 700 هزار تایی ارزان
مدت زمان استفاده: یک سال
خرید
35000 تومان
بسته 500 هزار تایی ارزان
مدت زمان استفاده: یک سال
خرید
10000 تومان
بسته 100 هزار تایی ارزان
مدت زمان استفاده: یک سال
خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

485000 تومان
بسته ده میلیون تایی ارزان
مدت زمان استفاده: یک سال
خرید
260000 تومان
بسته پنج میلیون تایی ارزان
مدت زمان استفاده: یک سال
خرید
110000 تومان
بسته دو میلیون تایی ارزان
مدت زمان استفاده: یک سال
خرید
85000 تومان
یک میلیون و 500 هزار تایی
مدت زمان استفاده: یک سال
خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ext